ARTigo Game
Karido
Karido (with TURN limit)
ARTigo Taboo
Daily Highscore
User
Score
Zinita11300
mutz6145
Guest2575
Guest2290
Guest1870
Monthly Highscore
User
Score
kaliri46500
mutz36500
marga17535
alexchen12430
Zinita11300
Monthly Highscore last Month
User
Score
kaliri83665
davvero17340
herb16035
Maha13125
lana11025